Lietuvos dailės muziejaus keramikos rinkinys (parengta pagal skaitmeninės svetainės http://www.ldm.lt skyriaus "Rinkinys" http://www.ldm.lt/rinkin.htm  informaciją)

Gvidas Raudonius. "Augalas". 1988 m.Muziejuje sukaupta keramikos dirbinių kolekcija skirstoma į tris didesnius pogrupius: 

Archeologinės keramikos pagrindą sudaro medžiaga iš Vilniaus senamiesčio archeologinių kasinėjimų bei ekspedicijų, vykusių įvairiose Lietuvos vietose (Biržų, Panemunės pilyse, Karužiškių dvare). Tai XV-XVIII a. Lietuvos amatininkų dirbiniai (indai, kokliai bei jų fragmentai, dekoruoti gotikos, renesanso, baroko stiliaus augaliniais, geometriniais ornamentais, figūrinėmis kompozicijomis, herbais).

Antikinės keramikos rinkinyje - V a. pr. Kr-I m. e. a. įvairios paskirties ritualiniai ir buitiniai indai, jų fragmentai, aliejinės lempelės (čia saugomos ir antikinės keraminės Italijos provincijų vazelės bei aliejinės lemputės). Ankstyviausi iš šių dirbinių yra dekoruoti juodafigūre antikinių indų puošybos technika (priskiriami Atikos keramikos mokyklai).
Didžiausią rinkinio dalį sudaro raudonfigūriai arba tik juoda bei raudona molio glazūra padengti indai, priskiriami įvairioms Pietų Italijos meno mokykloms, iš kurių puošnumu išsiskiria garsių Apulijos ir Kampanijos mokyklų keramikos dirbiniai.

Vėlesnio laikotarpio keramikos rinkinyje gausu užsienio šalių ir Lietuvos keramikos, ypač XX a. dirbinių.
Meniški XIV-XVIII amžiaus kokliai, pagaminti Lietuvoje (5783 vnt). Anks-
tyvieji - iš Vilniaus ir Panemunės pilių kasinėjimų, daugiausia architektūrmės
detalės. Vėlesni - pilių ir rūmų krosnių kokliai. Ypač daug XVII-XVIII amžiaus
koklių. Tai portretiniai, herbiniai ir puošnūs, spalvingi kokliai su augaliniais
motyvais bei siužetinėmis kompozicijomis.
Labai vertingi keli ankstyvieji XVIII amžiaus pradžios Meiseno manufaktūros, ypač Johanno Friedricho Bottgerio laikotarpio, akmens masės indai ir vėlesni įvairių Vokietijos porceliano manufaktūrų dirbiniai, taip pat XVIII amžiaus antros pusės-XIX amžiaus vidurio rokokinės statulėlės, dekoratyvinės židinių vazos, Anglijos Wedgwoodo manufaktūros indai, Prancūzijos Sevro ir kitų porceliano manufaktūrų dirbiniai.
XX a. keramikos rinkiniui priklauso šiuolaikinės profesionaliosios keramikos eksponatai (daugiausia lietuvių dailininkų kūriniai). Sukaupta įvairios paskirties dirbinių kolekcija yra gausiausia mūsų Respublikoje. Ji ryškiai charakterizuoja ne vien kūrėjų individualybes, bet ir bendrą stilistinę Lietuvos taikomosios dailės meninės krypties raidą. Ji įspūdinga ne tik kuklių formų lietuviškais keramikos gaminiais, bet ir visomis redukcinių glazūrų spalvomis žėrinčiais indais, baigiant šiuolaikiniais rupaus šamoto, išradingų formų ir gilios minties darbais. Čia saugomi unikalūs autoriniai dirbiniai, Vilniaus bei Kauno „Dailės” kombinatams mažatiražei gamybai sukurti dailininkų modeliai-etalonai, 1971 ir 1975 Vilniuje vykusių tarptautinių keramikos simpoziumų medžiaga, išeivijos dailininkų kūriniai, iškiliausių Lietuvos keramikų kūrinių kolekcijos.
Itin vertinga pirmųjų profesionalų keramikų - Liudviko Strolio, Jono Mikėno, Vaclovo Miknevičiaus, Valdemaro Manomaičio - tarpukario metais sukurtų darbų kolekcija, kuri žavi ne ti kuklių, bet ir .
Išeivijos dailininkų keramikos kolekcijoje - Jolantos Janavičienės, Danutės Karpavičienės, Ugnės Vincentos Kazokaitės, Jono Kvedaravičiaus, Eleonoros Lukšaitės-Marčiulionienės, Aleksandro Marčiulionio, Janinos Maželienės, Nijolės Savickaitės-Mockienės, Birutės Magdalenos Stankūnienės, Petro Vaščkio kūriniai.

Lietuvos dailės muziejaus informacija